Fotat

Här finns bilder från resor och vandringar, från möten. Precis som med målningarna gäller att du får använda dem om du anger källa.

Eva Nygren, Dalby, www.jahaja.se.