• Intuition

  Posted on mars 30, 2011 by in Övrigt

  Vissa fördelar finns med att bli äldre. För mig är en att jag numera har full respekt för min egen intuition. Den har guidat mig sedan ung ålder och jag tror att jag tidigt lärde mig att intuition är något som utvecklas hos den känsliga men också utvecklar den känsliga.

  Man känner av med ett instrument där inte alltid känslan kan översättas till ord, eller rättare sagt, den intuitiva känslan är icke-verbal, pre-verbal, och det är kanske just det som är vitsen eller grejen. Intuitionen har en historia från den tid då vi fick tolka andra signaler än de verbala – rörelser, blickar, stämningar i gruppar och mellan individer. Sorg, skam, glädje, fientlighet, rädsla, kanske också avund och säkert vrede, är känslor som vi kan känna intuitivt, ordlöst.

  Det vi kallar erfarenhet är ofta ett utslag av att vi har följt vår intuitiva känsla. Man kan på så sätt säga att intuition är resultatet av ett stort antal upplevelser som vi har lärt oss något av.

  Jag tror att intuitiva människor är de som har insett – kanske intuitivt – att de faktiskt kan bygga upp en kunskap genom att lita på sin känsla i sin kontakt med människor. I ett samhällsklimat som bygger mer och mer på kontakter som inte är verkliga utan virtuella och där goda samtal ofta saknas, blir intuitionen svår att bygga upp eftersom den av nödvändighet kräver kontakt med människor ansikte mot ansikte.

  Man kan inte nog uppskatta och värdera intuition, detta mellanmänskliga känslospröt. Därför är all läsning kring ämnet intressant. En lite grund artikel fanns igår att läsa i Sydsvenskan. I övrigt är det rätt svårt att hitta seriösa texter kring ämnet. Intuition som fenomen kan inte vetenskapligt mätas, och är, enligt mitt förmenande så komplext att det därför inte ännu har blivit det forskningsområde inom psykologin som det förtjänar. Men en dag så ….

  En mycket intuitivt tagen bild – Sarisens vante och händer i rörelse

  I yrken som mitt eget där det handlar om kontakt med människor, är intution ovärderlig eftersom man måste fatta snabba beslut i dialog med andra och ingenting kan säkert planeras och kontrolleras. Man får spela på gehör. Att utveckla sin intuition är att utveckla sitt känslomässiga gehör. Och det är guld värt att ha. Om man vågar lita på det.

  Andra bloggar om: intuition

  Relaterade bilder: